Huurders voor Huurders

U bent hier: Home › Actueel › Prestatieafspraken 2024-2027

Prestatieafspraken 2024-2027

Op 14 februari 2024 hebben gemeente Wormerland, WormerWonen, Parteon, huurdersorganisatie Huurders voor Huurders en Huurdersplatform Parteon hun handtekening gezet onder de nieuwe vierjarige prestatieafspraken. Met deze afspraken leggen zij hun gezamenlijke ambities vast tot en met 2027. Om verder invulling te geven aan de grote woningopgaven gaan de partijen zich gezamenlijk inzetten voor leefbare buurten, de bouw van meer betaalbare woningen en de verduurzaming van bestaande woningen. Daarbij is de brug geslagen naar voorstellen uit het Burgerakkoord, dat het resultaat is van een burgerberaad in 2023 over hoe wonen er in Zaanstreek-Waterland er in de toekomst uitziet.

Duurzame, betaalbare woningen
“De afgelopen jaren stegen de woonlasten door prijsstijgingen”, vertelt Cécile Engelsma, directeur-bestuurder van WormerWonen. “Dit komt de bestaanszekerheid van veel mensen niet ten goede. Als sociale woningcorporatie blijven wij sturen op betaalbaar wonen voor onze huurders. Zo heeft WormerWonen een forse versnellingsambitie in het verduurzamen van haar bezit. Wij zijn nu al bezig om woningen geheel of gedeeltelijk van het gas af te halen en waar nodig gratis isolatiemaatregelen toe te passen. Dit zetten wij de komende jaren door zoals ook toegezegd in de nieuwe prestatieafspraken”.

Meer woningen
Harry Platte, directeur-bestuurder van Parteon: “In weinig gemeenten is de wachttijd voor een sociale huurwoning zo hoog als in Wormerland. Daarom hebben we samen de ambitie om tot en met 2030 meer dan 600 betaalbare huurwoningen nieuw te bouwen. We gaan samen op zoek naar nieuwe locaties en zetten ons samen in om lopende projecten zoveel mogelijk te versnellen”.

Leefbare buurten
“Een fijne woning is belangrijk, maar een veilige, schone buurt met plekken van ontmoeting en kansen voor sociaal contact net zo”, benadrukt Hélène van Roode namens Huurders voor Huurders. “Er zijn diverse afspraken gemaakt om een prettig woonklimaat en verbinding in Wormerland te stimuleren en te borgen. De gemeente en de corporaties moeten daarin hun rol pakken, en wij als inwoners ook!”

We doen het samen!
“Mooi dat het opnieuw gelukt is om tot concrete afspraken te komen die de woningmarkt in Wormerland verder gaan brengen”, aldus wethouder Rolf van Wanrooij. “Als het gaat om wonen reiken de ambities ver. We hebben afspraken gemaakt over de hoeveelheid sociale huurwoningen die we gaan realiseren, en over hoeveel woningen we gaan verduurzamen. Daarmee werken we met deze afspraken aan twee belangrijke woonopgaven voor Wormerland. De uitdaging is om gezamenlijk te kijken wat daarbij echt haalbaar is. Dat is ons gelukt en geeft hernieuwde energie voor een productieve, succesvolle samenwerking de komende jaren”.


Ogenblik a.u.b. ...