Huurders voor Huurders
Zoek in site:

U bent hier: Home

Home

Welkom op de site van 

Huurders voor Huurders

de belangenvereniging van en voor huurders van woningstichting Wormerwonen.

Via deze site informeren wij onze leden en andere belangstellenden over onze activiteiten.

U steunt ons door als huurder van Wormerwonen lid te worden van deze vereniging.

De contributie bedraagt slechts  €5,00 per jaar.

Kijk voor onze meest recente activiteiten bij de button Actueel >>

Huurder voor huurders is aangesloten bij de Woonbond. Klik hier voor hun actuele nieuws.

Opmerkingen of vragen aan Huurders voor Huurders? klik dan hier.

 

Vanwege de coronacrisis zijn de leden dit jaar (nog) niet uitgenodigd voor een ledenvergadering. Ons bestuur gaat kijken of we in het najaar alsnog bijeen kunnen komen, elkaar te ontmoeten en de contactschade in te halen.


Huurders voor Huurders functioneert ondertussen "gewoon" door.


Historie Huurders voor Huurders

Voorheen was men, zodra in Wormerland een huurwoning betrokken werd, automatisch lid van Woningbouwvereniging Wormer. Sinds 2002 is de Woningbouwvereniging Wormer een Woningstichting geworden.

Van een stichting kun je geen lid zijn en daarom is in 2001 de belangenvereniging Huurders voor Huurders opgericht. Het lidmaatschap van de woningbouwvereniging Wormer kon niet worden omgezet in een lidmaatschap voor Huurders voor Huurders. Men moest die stap zelf maken en ruim 600 huurders hebben dat sindsdien gelukkig ook gedaan. U zult begrijpen dat ook voor Huurders voor Huurders geldt “hoe groter hoe sterker”.

Wat doen we?

Behalve onze eigen vergaderingen, de overleggen we regelmatig met WORMERWONEN. De afspraken tussen Huurders voor Huurders en WORMERWONEN zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, met daarin de rechten en plichten van de huurdersorganisatie, de huurders en WORMERWONEN.

We houden ons onder andere bezig met: het huurbeleid en de huuraanpassingen, servicekosten, de energietransitie, woningisolatie of verbeteringen aan de woningen. Ook zijn we zoveel mogelijk vertegenwoordigd in klankbordgroepen bij sloop-/nieuwbouwprojecten.   

Sinds 2015 zijn we ook deelnemer bij het maken van de zogenaamde “prestatieafspraken”. Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties op het gebied van woningbouw die ze gaan leveren.

Ook is Huurders voor Huurders aangesloten bij de Woonbond. Bij problemen van onze leden met WORMERWONEN, kunnen wij zo nodig voor u bij de Woonbond advies inwinnen (als we er zelf niet uitkomen) en zo nodig zelfs juridisch advies vragen. Dit kunnen we alleen voor onze leden doen.

Huurders voor Huurders en bewonerscommissies

Huurders voor Huurders kunt u zien als vertegenwoordiger van alle huurders.

Bewonerscommissies vertegenwoordigen de huurders van een wooncomplex/woonwijk.

De meeste bestuursleden van Huurders voor Huurders maken ook deel uit van een bewonerscommissie of zijn buurtcontactpersoon.

 

 

 

 

Ledenvergadering 2021
Ledenvergadering 2020
Uitnodiging Ledenvergadering 2019
Brief aan 2e kamer en minister dec 2018
Prestatieafspraken 2018-2019
Concept tekst Prestatieafspraken 2016-2020
Gevolgen invoering Woningwet 2015
Bestuur / Commissies
Aanmeldingsformulier
Ledenvergadering 2021
Ledenvergadering 2020
Ledenvergadering 2019
Ledenvergadering 2018
Beschuittorenwijk
De Amandelbloesem
Koningsvarenstraat / Plaszoom
Oostknollendam
Watermuntstraat
Zaanslinger (Merckenrif)
Actueel nieuws van de Woonbond
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...