Huurders voor Huurders
Zoek in site:

U bent hier: Home › Actueel › Gevolgen invoering Woningwet 2015

Gevolgen invoering Woningwet 2015

Gevolgen invoering Woningwet 2015

Met de unanieme aanname door de Eerste en Tweede kamer van deze wet die in de plaats komt van de Herziene Wet, verandert er een groot aantal dingen.

Uitgangspunt is de woonvisie van de gemeente, deze dient een meerjarenvisie te presenteren (woonvisie), waarop de onder deze gemeente vallende corporatie  een plan in dient met omschrijving van de  inspanningen en werkzaamheden die hieraan een bijdrage levert.

De meerjarenvisie is altijd voor een periode van vijf jaar.(2015-2020)

Het grote verschil met het verleden is dat de huurdersbelangen-organisatie in dit geval dus Huurders voor Huurders bij het maken van deze z.g.n.d. prestatieafspraken een even grote rol en/of inbreng heeft als de andere 2 partners, zijnde gemeente en corporatie.

De drie partijen dienen dus met elkaar en in gelijkwaardige samenstelling tot een aantal afspraken te komen.

Elk jaar vindt een evaluatie van plaats van de prestatie-afspraken die zijn gemaakt, en daar waar nodig kunnen verdere maatregelen worden genomen zodat de doelstellingen gehaald worden.

Indien er onverhoopt een niet oplosbaar conflict zou ontstaan kan elk van de 3 betrokken partijen dit voorleggen aan de minister.

Het mede verantwoordelijk zijn voor beleid van een gemeente wat betreft huisvesting is heel wat anders dan het tot nu toe gehouden regelmatig constructief  overleg met Wormerwonen.

Het is belangrijk dat de inbreng van huurder en toekomstige huurder weerklank vindt in de afspraken die gemaakt gaan worden.

Punten die inbreng verdienen zouden kunnen zijn;

  • Tegengaan sociaal isolement ouderen
  • Levensloopbestendig maken huidig woningbestand
  • Veiliger maken woonomgeving
  • Het percentage nieuw te bouwen huurwoningen verhogen van 20 naar 25%
  • Overeind houden nutsvoorzieningen
  • Elke maatregel die het betaalbaar houden van de woningen bevordert.
  • Orgaan opzetten middels  welk huurder kan aangeven of kenbaar maken wat hij of zij belangrijk vindt.

 

 

Ledenvergadering 2020
Uitnodiging Ledenvergadering 2019
Brief aan 2e kamer en minister dec 2018
Prestatieafspraken 2018-2019
Uitnodiging Ledenvergadering 2017
Prestatieafspraken 2016-2017
Uitnodiging Ledenvergadering 2016
Nieuwsbrief maart 2016
Raadpleging Prestatie afspraken november 2015
Concept tekst Prestatieafspraken 2016-2020
Wijziging woningwaarderingsysteem oktober 2015
Gevolgen invoering Woningwet 2015
Bestuur / Commissies
Aanmeldingsformulier
Ledenvergadering 2020
Ledenvergadering 2019
Ledenvergadering 2018
Ledenvergadering 2017
Ledenvergadering 2016
De Amandelbloesem
Beschuittorenwijk
Bovenkruier
Knollendammerstraat
Molenbuurt
Plaszoom oost
Plaszoom west
Zaanslinger (Merckenrif)
Oostknollendam
Actueel nieuws van de Woonbond
HvH in de krant
Reactie aan minister
Uitslag enquête
antwoord blad 1
antwoord blad 2
brief n.a.v. Enquête
Enquêtebrief
Afrekening servicekosten/stookkosten
Enquêteformulier
brief aan raad
locale politici tegen huurverhoging
Huurexplosie
Rechts kabinet legt forse rekening bij huurders
hoge woonlasten
brief en vragenlijst enquête
Document CPB
nieuwsbrief november 2007
Uitslag enquête verhuisbereidheid
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...