Huurders voor Huurders
Zoek in site:

U bent hier: Home › Archief › Uitslag enquête

Uitslag enquête november 2011

Uitslagenquête Europese regelgeving woningtoewijzing door Huurders voor Huurders november 2011

 

Opmerkingenvooraf:

De enquête over de “Europese regelgeving woningtoewijzing”, die bepaalt dat huishoudens met een gezamenlijk inkomen van meer dan € 33.614, -  geen recht meer hebben op een (sociale)huurwoning, heeft plaatsgevonden onder alle huishoudens in Wormer en Oostknollendam met uitzondering van de bewoners in verzorgingshuis Torenerf. In deze enquête zijn zowel huishoudens met koopwoningen als huishoudens met huurwoningen betrokken. Welgestelde en minder welgestelde buurten, woningen voor ouderen en woningen met starters hebben allemaal de enquête ontvangen.

 

De Europese regelgeving geldt voorWoningbouwcorporaties en heeft iets te maken met staatssteun. De regelgeving wordt daarom snel betrokken op de Huursector. Aan huurders wordt gevraagd wat men van de regelgeving vindt. Maar dat de regelgeving betrekking heeft op alle inwoners van Nederland, die op zoek zijn naar een woning in de sociale huursector(woningen tot € 652,52 huur per maand) wordt vaak niet onderkend.

 

Huurders voor Huurders heeft om die reden ook huishoudens met een koopwoning gevraagd of zij te maken zouden kunnen krijgen,of zelfs al hebben gehad, met deze regelgeving.

 

Verrassend is dat de response ook vanuit de koopwoning sector behoorlijk hoog is te noemen.

 17,8%van de huishoudens met een koopwoning heeft gereageerd op de enquête. Dit betekent dat 1 op de 5 tot 6 huishoudens met een koopwoning de moeite heeft genomen te reageren op de enquête. Onder de huurders heeft 1 op de 4 huishoudens gereageerd.

Er zijn 5420 formulieren verspreid, waarvanongeveer 3520 koopwoningen en 1900 huurwoningen. In absolute getallen hebben tot nu toe 626 huishoudens met een koopwoning en 472 huishoudens met een huurwoning dus in totaal 1098 huishoudens het formulier geretourneerd wat neerkomt op ruim 20% van alle huishoudens.

 

 

Bekend met Europeseregelgeving?

Op de vraag of men bekend was met de Europeseregelgeving gaf bijna 69% van de huishoudens met een koopwoning aan op de hoogte te zijn van de regelgeving. Bij de huurders was 88% van de huishoudens bekend met de regelgeving.

Dit verschil is volgens ons deels te verklaren uit het feit dat we al twee jaar via nieuwsbrieven en jaarvergaderingen de huurders hebben geïnformeerd over deze regelgeving. Bovendien heeft ook Woningstichting WormerWonen regelmatig aandacht hieraan besteed via het bewonersblad.

 

 

Heeft u dit jaar alhinder ondervonden van deze regelgeving?

Op de vraag of men nu al hinder heeft ondervonden van de regelgeving, die januari 2011 is ingegaan, heeft zoals verwacht het overgrote deel van de ondervraagden de vraag met Nee beantwoord.

Toch valt op dat procentueel meer huishoudens van koopwoningen (7,5%) deze vraag met “Ja” beantwoord hebben dan huishoudens van Huurwoningen (6,8%). Meer interessant is hoeveel personen dit jaar al daadwerkelijk hinder hebben ondervonden.

Van de huishoudens met een koopwoning hebben 47 personen hinder ondervonden en onderde huishoudens met een huurwoning 32.

Dit betekend dat van alle, actief, woningzoekenden in Wormer en Oostknollendam bijna 80 personen, op basis van hun inkomen, niet hebben kunnen reageren op een huurwoning in de sociale huursector. Dit dus 10-11 maanden na dat de regeling is ingegaan!

 

 

Denkt u in de toekomst hinder te ondervinden van deze regelgeving?

Het antwoord op deze vraag is interessant tenoemen. In procentuele en in absolute zin hebben de huishoudens met eenkoopwoning deze vraag vaker met “Ja” beantwoord dan de huishoudens met een huurwoning.We kunnen ons indenken dat, bijvoorbeeld, senioren die nu nog een koopwoning bezitten in de toekomst graag naar een woning in de sociale huursector zouden willen verhuizen, zoals dit tot eind vorig jaar ook mogelijk was. Als nu blijkt dat dit op basis van het inkomen niet meer mogelijk is, dan zal men van af nu andere plannen moeten bedenken. Dan blijft er niet veel anders over dan huren in de vrije huursector, waarin de huren veel hoger liggen of toch weer een woning kopen. Maar ook door huurders is deze vraag vaak met “Ja” beantwoord. Als je als huurder bijvoorbeeld door gezinsuitbreiding van plan was te verhuizen naar een grotere huurwoning en je zit net boven het jaar inkomen van € 33,614,  - per jaar (prijspeil 2011), dan zit jebehoorlijk in de problemen. Een koopwoning zit er niet in en voor een grotere huurwoning kom je niet meer in aanmerking.

Door huishoudens met een koopwoning is door54% ! aangegeven dat men in de toekomst denkt hinder te ondervinden van deze Europese regelgeving. Verder heeft 21% aangegeven het niet te weten, wat verklaarbaar is doordat men niet weet wat de inkomens ontwikkeling in de toekomst zal zijn. Slechts 25% heeft aangegeven dat men denkt in de toekomst geen hinder te zullen ondervinden van deze maatregel.

Door huishoudens met een huurwoning is door39% aangegeven dat men in de toekomst denkt hinder te ondervinden van deze maatregel. 15% weet het nog niet en 45% denkt geen hinder te ondervinden. Dit is te verklaren uit het feit dat, gemiddeld, de inkomens van huurders lager ligt dan die van de huishoudens met een koopwoning. Over het geheel gezien zal de huurder minder last hebben van inkomensgrens dan het huishouden met een koopwoning. Toch is 39% van alle huurders met nog eens 15% die het nog niet weten een behoorlijk hoog aantal dat denkt hinder te zullen ondervinden

 

 

Samenvatting:

 

1.<span roman""="" new="" times="">   Ruim 20% van alle huishoudens in Wormer en Oostknollendam hebben gereageerd op de enquête.Volgens Huurders voor Huurders een reden om de enquête relevant te noemen.

2.<span roman""="" new="" times="">   Veel huishoudens zijn op de hoogte van de Europese regelgeving m.b.t.woningtoewijzing. Huishoudens met een huurwoning zijn meer op de hoogte dan dievan een koopwoning.

3.<span roman""="" new="" times="">   In 2011 zijn, tot eind oktober / half november al 79 personen, die actief op zoek waren naar een huurwoning in de sociale huursector, tegen de Europeseregelgeving aangelopen. Op basis van een te hoog inkomen kwamen ze niet in aanmerking voor een sociale huurwoning.

4.<span roman""="" new="" times="">   Slechts 25% van huishoudens met een koopwoning denkt in de toekomst geen hinder te ondervinden van de Europese regelgeving en 21% weet het nog niet. Meer dan de helft (54%) van de huishoudens met een koopwoning denkt zeker hinder te ondervinden van de regelgeving.

5.<span roman""="" new="" times="">   Ook onder de huishoudens met een huurwoning denkt 39% zeker in de toekomst hinder te ondervinden van de regelgeving waarbij 15% het nog niet weet. 45% van de huishoudens met huurwoning denkt geen hinder te zullen ondervinden.

 

Conclusie:

 

Nu al hebben 79 personen (huishoudens) die deelgenomen hebben aan deze enquête, daadwerkelijk hinder van de Europeseregelgeving ondervonden. Het was niet mogelijk, op basis van het inkomen, te reageren op een sociale huurwoning.

Veel meer mensen, meer dan we zelf hadden gedacht, denken in de toekomst hinder te ondervinden van deze Europeseregelgeving. Meer dan de helft(!) van de huishoudens (54%) met een koopwoningen bijna 40% van de huurders denkt zeker in de toekomst hinder te onder vinden.

 

Volgens Huurders voor Huurders zijn de uitkomsten van de enquête niet te negeren. Als de regelgeving blijft zoals die nu is verwachten we in de toekomst grote problemen.

 

We hopen dat dit kleine onderzoek zal leiden tot een groter onderzoek waarbij ook huishoudens met een koopwoning betrokken zullen worden en dat het besef van de gevolgen van de regelgeving in de politiek ook breed onderkend gaan worden. 


Ledenvergadering 2020
Uitnodiging Ledenvergadering 2019
Brief aan 2e kamer en minister dec 2018
Prestatieafspraken 2018-2019
Uitnodiging Ledenvergadering 2017
Prestatieafspraken 2016-2017
Uitnodiging Ledenvergadering 2016
Nieuwsbrief maart 2016
Raadpleging Prestatie afspraken november 2015
Concept tekst Prestatieafspraken 2016-2020
Wijziging woningwaarderingsysteem oktober 2015
Gevolgen invoering Woningwet 2015
Bestuur / Commissies
Aanmeldingsformulier
Ledenvergadering 2020
Ledenvergadering 2019
Ledenvergadering 2018
Ledenvergadering 2017
Ledenvergadering 2016
De Amandelbloesem
Beschuittorenwijk
Bovenkruier
Knollendammerstraat
Molenbuurt
Plaszoom oost
Plaszoom west
Zaanslinger (Merckenrif)
Oostknollendam
Actueel nieuws van de Woonbond
HvH in de krant
Reactie aan minister
Uitslag enquête
antwoord blad 1
antwoord blad 2
brief n.a.v. Enquête
Enquêtebrief
Afrekening servicekosten/stookkosten
Enquêteformulier
brief aan raad
locale politici tegen huurverhoging
Huurexplosie
Rechts kabinet legt forse rekening bij huurders
hoge woonlasten
brief en vragenlijst enquête
Document CPB
nieuwsbrief november 2007
Uitslag enquête verhuisbereidheid
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...