Huurders voor Huurders
Zoek in site:

U bent hier: Home › Archief › Enquêtebrief

Enquêtebrief

Aan:     Alle huishoudens met huur- of koopwoning in Wormer

 

Betreft: Zeer korte anonieme enquête

 

Alle inwoners van Wormer zijn belanghebbend!

 

 

 

Beste bewoner,

 

Bent u bekend met de “Europeseregelgeving woningtoewijzing”, die bepaalt dat huishoudens met een gezamenlijkinkomen van meer dan € 33.614, -  geen recht meer hebben op een (sociale)huurwoning?Vast wel. In de media is er al veel aandacht voor geweest.

 

Maar, heeft u er bijstilgestaan wat het voor u, als huiseigenaar, huurder of toekomstig huurder,kan betekenen?

 

Mocht u, binnenkort of in de toekomst, van plan zijn te verhuizen naar een woning in de sociale huursector(dit zijn woningen met een huur tot maximaal € 652,52 per maand), en u verdient, alleen of samen met uw partner, meer dan ongeveer € 2.580, - bruto per maand, dan zit een dergelijke huurwoning er niet meer in.

 

Nadelig voor huurders,…….

 

Toch is dit geen riant inkomen. Met een inkomen net (of zelfs ruim) boven de genoemde inkomensgrens is het onmogelijk een woning te kopen. Dit heeft tot gevolg dat een grote groep huishoudens tussen de wal en het schip valt! Een zittende huurder zal blijven zitten waar hij zit. Dit is slecht voor de doorstroming en dus voor de woningmarkt. Maar in de meeste gevallen is dit ook slecht voor de huurder die van plan was door te stromen naar een grotere huurwoning i.v.m. gezinsuitbreiding, of juist naar een kleinere(senioren)woning.

Mensen die al jaren op de wachtlijst staan, komen ineens niet meer in aanmerking voor een woning

 

maar ook voor huiseigenaren.

 

Ook voor mensen met een eigen woning kan deze regelgeving zeer nadelig zijn. Mocht u er over denken binnenkort of in de toekomst bijvoorbeeld een seniorenwoningin de sociale huursector te betrekken dan komt u daar nu, met een te hoog inkomen, niet meer voor in aanmerking. Helaas overkomt het mensen met een eigenwoning nu eenmaal ook dat men plotseling, door relatiebreuk of verlies van baan e.d. in aanmerking wil komen voor een huurwoning. Ook dan is het, bij een te hoog gezamenlijk inkomen, niet of nauwelijks nog mogelijk voor een huurwoning in aanmerking te komen!

 

Achtergrond van deze enquête

 

Als huurders organisatie menen we dat deze regelgeving, op den duur, grote gevolgen heeft voor, met name, de middeninkomens. Zij komen volledig vast te zitten. Er is geen kans meer op een wooncarrière. Ze maken geen kans meer op een grotere woning, die ze nodig hebben i.v.m. gezinsuitbreiding, maar komen ook niet meer in aanmerking voor een koopwoning. Begin dit jaar hebben we een brief gestuurd naar B&W en naar alle raadsleden. We hebben onze zorgen kenbaar gemaakt en hen verzocht onze zorgen verder in hun eigen partij kenbaar te maken. Ook hebben we aangekondigd later in het jaar een enquête te houden.

 

Via onze website www.huurdersvoorhuurders.nl  willen we u op de hoogte houden van de uitslag en response op de enquête. We beseffen dat de enquête onvolledig is en dat we de regelgeving niet exact in een A4 kunnen uitleggen, maar het gaat om het beeld wat, mogelijk,uit de enquête naar voren komt.

Natuurlijk zullen we, als beloofd, de resultaten kenbaar maken aan B&W en aan de raadsleden. Op de volgende pagina vindt u nog wat achtergrondinformatie.

 

 

Wilt u reageren op de enquête of heeft u op en aanmerkingen, dan kunt u dat doen door op onze website het knopje “contact” aan te klikken. U vindt dan een schermpje waar u uw reactie of vraag kwijt kunt.

 

We hopen dat u de moeite wilt nemen deze enquête in te vullen. U kunt de enquête kosteloos op sturen of  deponeren in de brievenbus van ons kantoor, Koningsvarenstraat 394.

 

We zien uw ingevulde enquête formulier graag tegemoet,

 

Het bestuur van Huurders voor Huurders

 

Voor de enquête kunt u de originele brief downloaden

 

 

Ledenvergadering 2020
Uitnodiging Ledenvergadering 2019
Brief aan 2e kamer en minister dec 2018
Prestatieafspraken 2018-2019
Uitnodiging Ledenvergadering 2017
Prestatieafspraken 2016-2017
Uitnodiging Ledenvergadering 2016
Nieuwsbrief maart 2016
Raadpleging Prestatie afspraken november 2015
Concept tekst Prestatieafspraken 2016-2020
Wijziging woningwaarderingsysteem oktober 2015
Gevolgen invoering Woningwet 2015
Bestuur / Commissies
Aanmeldingsformulier
Ledenvergadering 2020
Ledenvergadering 2019
Ledenvergadering 2018
Ledenvergadering 2017
Ledenvergadering 2016
De Amandelbloesem
Beschuittorenwijk
Bovenkruier
Knollendammerstraat
Molenbuurt
Plaszoom oost
Plaszoom west
Zaanslinger (Merckenrif)
Oostknollendam
Actueel nieuws van de Woonbond
HvH in de krant
Reactie aan minister
Uitslag enquête
antwoord blad 1
antwoord blad 2
brief n.a.v. Enquête
Enquêtebrief
Afrekening servicekosten/stookkosten
Enquêteformulier
brief aan raad
locale politici tegen huurverhoging
Huurexplosie
Rechts kabinet legt forse rekening bij huurders
hoge woonlasten
brief en vragenlijst enquête
Document CPB
nieuwsbrief november 2007
Uitslag enquête verhuisbereidheid
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...