Huurders voor Huurders
Zoek in site:

U bent hier: Home › Archief › Huurexplosie

Huurexplosie dreigt in gebieden met woningnood

Woonbond lanceert actie ‘Houd huren betaalbaar in heel Nederland’

 

Het nieuwe kabinet Rutte-Verhagen dreigt, ondanks het inflatievolgend huurbeleid, de huren in veel regio’s met wel 120 euro per maand te verhogen. Dit plan van het kabinet is tot nu toe onderbelicht gebleven, maar bedreigt de betaalbaarheid voor huurders met lage- en middeninkomens in zogenaamde 'schaarstegebieden' aanzienlijk. De Woonbond vindt dat lokale en landelijke politici kleur moeten bekennen en er voor moeten zorgen dat deze heilloze plannen de prullenbak in gaan. De komende maanden voert de bond samen met de lokale huurdersorganisaties en bewonerscommissies actie waarbij het motto is ‘Houd Huren betaalbaar in Heel Nederland’.

 

Hogere maximumhuren
In het regeerakkoord Rutte-Verhagen is het voornemen opgenomen om in de regio’s met schaarste het aantal woningwaarderingspunten (WWS) met maximaal 25 te verhogen. De verhoging wordt afhankelijk van de WOZ-waarde van een woning. Op dit moment is nog niet bekend hoe het voorstel precies wordt uitgewerkt, maar duidelijk is wel dat de effecten ervan desastreus uitpakken. De maatregel leidt namelijk tot huurverhogingen van wel 120 euro per maand. Een groot deel van de huurwoningvoorraad wordt daardoor ontoegankelijk voor de laagste inkomens. En ook huurders met modale inkomens kunnen straks geen betaalbare huurwoning meer krijgen. De huren zullen voor hen meer dan een derde van hun inkomen opslokken en daar komen nog de overige woonlasten (zoals energiekosten) bovenop. Ook de doorstroming komt nog meer in de knel. In gemeenten met een zeer gespannen woningmarkt kan het zelfs leiden tot een huurinfarct.

 

Lokale actie
Plaatselijk worden verhuurders en politici benaderd met de vraag wat zij vinden van het regeringsvoornemen om de maximale huur op te trekken. Feitelijk wordt hen verzocht om kleur te bekennen. En vooral ook om te beargumenteren waarom men een bepaald standpunt inneemt. Door die reacties in te zamelen en landelijk (met naam en functie van betrokkene) te publiceren, stellen we huurders in staat om 2 maart bij de Provinciale Statenverkiezingen een overwogen keuze te maken.

 

Schaarstegebieden
Om welke regio’s het gaat, is nog onzeker. Het Centraal Plan Bureau (CPB) gaat ervan uit dat een dertiental regio’s worden bedreigd. Dat zijn de regio’s (steden en omgeving): Haarlem, Amsterdam, Veluwe, het Gooi, Utrecht, Leiden, Den Bosch, Zuidwest Gelderland, Delft, Alphen aan de Rijn, Zuidoost Brabant, Eindhoven en Alkmaar.

 

Ledenvergadering 2020
Uitnodiging Ledenvergadering 2019
Brief aan 2e kamer en minister dec 2018
Prestatieafspraken 2018-2019
Uitnodiging Ledenvergadering 2017
Prestatieafspraken 2016-2017
Uitnodiging Ledenvergadering 2016
Nieuwsbrief maart 2016
Raadpleging Prestatie afspraken november 2015
Concept tekst Prestatieafspraken 2016-2020
Wijziging woningwaarderingsysteem oktober 2015
Gevolgen invoering Woningwet 2015
Bestuur / Commissies
Aanmeldingsformulier
Ledenvergadering 2020
Ledenvergadering 2019
Ledenvergadering 2018
Ledenvergadering 2017
Ledenvergadering 2016
De Amandelbloesem
Beschuittorenwijk
Bovenkruier
Knollendammerstraat
Molenbuurt
Plaszoom oost
Plaszoom west
Zaanslinger (Merckenrif)
Oostknollendam
Actueel nieuws van de Woonbond
HvH in de krant
Reactie aan minister
Uitslag enquête
antwoord blad 1
antwoord blad 2
brief n.a.v. Enquête
Enquêtebrief
Afrekening servicekosten/stookkosten
Enquêteformulier
brief aan raad
locale politici tegen huurverhoging
Huurexplosie
Rechts kabinet legt forse rekening bij huurders
hoge woonlasten
brief en vragenlijst enquête
Document CPB
nieuwsbrief november 2007
Uitslag enquête verhuisbereidheid
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...