Huurders voor Huurders
Zoek in site:

U bent hier: Home › Archief › Rechts kabinet legt forse rekening bij huurders

Rechts kabinet legt forse rekening bij huurders


VVD en CDA leggen in hun conceptregeerakkoord een forse rekening neer bij dehuurders. Huishoudens met een jaarinkomen van meer dan 43.000 euro moetenrekening houden met huurverhogingen van maar liefst 5 procent op inflatie.Daarnaast wordt het puntensysteem in regio’s met schaarste aangepast, waardoorde wettelijke maximumhuur omhoog gaat. Huurders in Amsterdam en Utrecht moetenalleen daarom al rekenen op huurverhogingen van 120 euro per maand.

Het conceptregeerakkoord bevat overigens meer maatregen op het terrein vanwonen. Opmerkelijk is het voornemen om verhuurders met meer dan 10 woningen eenheffing op te leggen, die gebruikt wordt om de huurtoeslag mee te bekostigen.Bewoners in verzorgingstehuizen zullen apart huur en servicekosten moeten gaanbetalen, wat er zeer waarschijnlijk toe leidt dat hun woonlasten stijgen.Daarnaast willen VVD en CDA de samenwerking tussen woningcorporaties, thuiszorgen andere maatschappelijke organisaties bevorderen.

De Nederlandse Woonbond vindt de ongelijke behandeling van huurders tenopzichte van kopers onrechtvaardig. De hypotheekrenteaftrek blijft onaangetast,terwijl er wel een forse rekening wordt neergelegd bij de huurders. Om devastzittende woningmarkt vlot te trekken, zijn de maatregelen in ditconceptregeerakkoord volstrekt onvoldoende.

Ledenvergadering 2020
Uitnodiging Ledenvergadering 2019
Brief aan 2e kamer en minister dec 2018
Prestatieafspraken 2018-2019
Uitnodiging Ledenvergadering 2017
Prestatieafspraken 2016-2017
Uitnodiging Ledenvergadering 2016
Nieuwsbrief maart 2016
Raadpleging Prestatie afspraken november 2015
Concept tekst Prestatieafspraken 2016-2020
Wijziging woningwaarderingsysteem oktober 2015
Gevolgen invoering Woningwet 2015
Bestuur / Commissies
Aanmeldingsformulier
Ledenvergadering 2020
Ledenvergadering 2019
Ledenvergadering 2018
Ledenvergadering 2017
Ledenvergadering 2016
De Amandelbloesem
Beschuittorenwijk
Bovenkruier
Knollendammerstraat
Molenbuurt
Plaszoom oost
Plaszoom west
Zaanslinger (Merckenrif)
Oostknollendam
Actueel nieuws van de Woonbond
HvH in de krant
Reactie aan minister
Uitslag enquête
antwoord blad 1
antwoord blad 2
brief n.a.v. Enquête
Enquêtebrief
Afrekening servicekosten/stookkosten
Enquêteformulier
brief aan raad
locale politici tegen huurverhoging
Huurexplosie
Rechts kabinet legt forse rekening bij huurders
hoge woonlasten
brief en vragenlijst enquête
Document CPB
nieuwsbrief november 2007
Uitslag enquête verhuisbereidheid
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...