Huurders voor Huurders
Zoek in site:

U bent hier: Home › Archief › hoge woonlasten

Woonlasten Nederland hoogst

Uit onderzoek voorde Europese Commissie blijkt dat de woonlasten in Nederland de hoogste vanEuropa zijn. In Nederland slokken de woonlasten gemiddeld 30,9% van hetbesteedbaar inkomen op, terwijl het Europese gemiddelde 22,2% is. Met namehuurders hebben met een percentage van 38,7% een hoge woonlastenquote.Opvallend is ook de hoge woonlastenquote van de 20% huishoudens met de laagsteinkomens in Nederland: bijna de helft (47,4%) van hun besteedbaar inkomen gaatop aan woonlasten.

Europees onderzoek
In opdracht van de Europese Commissie hebben Erhan Özdemir en Terry Ward eeninternationaal vergelijkend onderzoek gedaan naar de woonlasten in Europa:Housing and social inclusion, European Commission, november 2009. Ze hebbenhierbij gebruik gemaakt van de EU-SILC (European Union Statistics on Income andLiving Conditions).

De onderzoekers hebben gekeken naar de woonlasten in relatie tot hetbesteedbaar inkomen: de woonlastenquote. Onder woonlasten verstaan ze de kostenvan huur (netto huur, energielasten en overige lasten) en koop (hypotheekrenteminus aftrek, energielasten, belastingen en verzekeringen en onderhoud). Deonderzoekers concentreren zich op armoederisico’s, die zich vooral voordoen bijhoge woonlasten.
Het onderzoek vergelijkt de woonlasten vanuit verschillende invalshoeken: huuren koop, inkomensklassen, gezinsamenstelling, leeftijd. Voor Nederland blijftsteeds één conclusie eruit springen: de woonlasten in Nederland zijn de hoogstein Europa!

Verlagingwoonlastenquote noodzakelijk

Het onderzoek bevestigt de Nederlandse Woonbond in zijn opstelling dat dewoonlastenquote in Nederland omlaag moet. De woningmarkt moet beterfunctioneren door het aanpakken van de prijsopdrijvende hypotheekrenteaftrek,aanbieders en verhuurders op de woningmarkt moeten de kosten fors reduceren,extra investeren in energiebesparing en een zeer gematigd huurbeleid.Bijzondere aandacht is nodig voor de betaalbaarheid van de laagste inkomensdoor de huurtoeslag op peil te houden.

De Woonbond vindt dat de huurverhoging de komende kabinetsperiode niet meer magzijn dan maximaal 1% boven de inflatie. In deze 1% zit ook de huurverhoging alsgevolg van nieuwe verhuringen (harmonisatie-effect), zodat voor zittendehuurders de huren slechts maximaal met 0,5% mogen stijgen. Bovendien is eenkleine huurverhoging alleen aanvaardbaar als tegelijk maatregelen genomenworden om de woningmarkt beter te laten functioneren: versobering van defiscale behandeling van de eigen woning, verbetering van de betaalbaarheid voorde laagste inkomens en extra investeren in de volkshuisvesting. Het geld datdoor deze 1% vrijkomt (in vier jaar tijd structureel een half miljard) isnadrukkelijk bedoeld voor extra investeringen. Investeringen die nodig zijn omin de toekomst de woonlasten naar beneden te kunnen bijstellen: socialenieuwbouw, energiebesparing en aanpakken van de problematiek in wijken enkrimpgebieden.
 
V10.1047.PR
Amsterdam, 27 augustus 2010

Het volledige onderzoek iste vinden op: http://www.socialsituation.eu/WebApp/ResearchNotes.aspx

 

Ledenvergadering 2020
Uitnodiging Ledenvergadering 2019
Brief aan 2e kamer en minister dec 2018
Prestatieafspraken 2018-2019
Uitnodiging Ledenvergadering 2017
Prestatieafspraken 2016-2017
Uitnodiging Ledenvergadering 2016
Nieuwsbrief maart 2016
Raadpleging Prestatie afspraken november 2015
Concept tekst Prestatieafspraken 2016-2020
Wijziging woningwaarderingsysteem oktober 2015
Gevolgen invoering Woningwet 2015
Bestuur / Commissies
Aanmeldingsformulier
Ledenvergadering 2020
Ledenvergadering 2019
Ledenvergadering 2018
Ledenvergadering 2017
Ledenvergadering 2016
De Amandelbloesem
Beschuittorenwijk
Bovenkruier
Knollendammerstraat
Molenbuurt
Plaszoom oost
Plaszoom west
Zaanslinger (Merckenrif)
Oostknollendam
Actueel nieuws van de Woonbond
HvH in de krant
Reactie aan minister
Uitslag enquête
antwoord blad 1
antwoord blad 2
brief n.a.v. Enquête
Enquêtebrief
Afrekening servicekosten/stookkosten
Enquêteformulier
brief aan raad
locale politici tegen huurverhoging
Huurexplosie
Rechts kabinet legt forse rekening bij huurders
hoge woonlasten
brief en vragenlijst enquête
Document CPB
nieuwsbrief november 2007
Uitslag enquête verhuisbereidheid
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...