Huurders voor Huurders
Zoek in site:

U bent hier: Home › Archief › nieuwsbrief november 2007

nieuwsbrief november 2007

Nieuwsbrief November 2007

Bericht aan onze leden;

De volgende onderwerpen willen we door middel van deze brief onder de aandacht brengen.

·          Verschil tussen Huurders voor Huurders en bewonerscommissies.

·          Bereikbaarheid.

·          Wijzigingen bestuurssamenstelling Huurders voor Huurders.

·          Onderwerpen jaarvergadering.

Verschil tussen Huurders voor Huurders en bewonerscommissies;

Het is ons gebleken dat het verschil tussen Huurders voor Huurders en de bewoners-commissie(s) nog al eens door elkaar wordt gehaald. Daarom in het kort nog eens de verschillen.

De Bewonerscommissies vertegenwoordigen de belangen in een bepaalde wijk. Zij gaan ook over zaken die alleen in die betreffende wijk spelen. Dit kan gaan om zaken als onderhoud aan woningen in de wijk of over de woonomgeving. De bewonerscommissies treden ook zelf in overleg over deze zaken met de woningstichting.

Huurders voor Huurders behartigt de belangen van alle huurders van woningen van de woningstichting. Huurders voor Huurders heeft overleg met de woningstichting over bijv. huurverhoging, service kosten, verhuisvergoedingen, zelf aangebrachte voorzieningen enz. Kortom over zaken die alle huurders aan gaan. Als het nodig is kunnen we de hulp in roepen van de Woonbond. De samenstelling van bestuursleden van Huurders voor Huurders bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende bewonerscommissies.

Bereikbaarheid;

Er is de laatste jaren vrijwel geen gebruik gemaakt van het spreek uur. We hebben daarom besloten het spreek uur op te heffen. Om toch altijd bereikbaar te zijn hebben we het telefoonnummer van Huurders voor Huurders doorgeschakeld naar een mobiele telefoon. Deze telefoon rouleert onder de verschillende bestuursleden. Zo zijn we altijd bereikbaar en kan, indien gewenst, een afspraak met ons gemaakt worden. Het telefoonnummer is 075 6426050. Ook kunt u informatie vinden en kwijt op onze website www.huurdersvoorhuurders.nl

Wijzigingen bestuurssamenstelling Huurders voor Huurders;

Door ziekten en drukke werkzaamheden elders hebben de laatste tijd een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden. Wij vinden dat u daarvan op de hoogte moet zijn.

Allereerst heeft Cor van Stek, onze secretaris en penningmeester om gezondheidsredenen een stapje terug moeten doen. Gelukkig gaat het nu wat beter en kan hij op de achtergrond nog veel administratieve werkzaamheden voor ons verrichten.

Agnes Hussaarts heeft nu de functie van secretaris van Cor overgenomen.

De functie van penningmeester is tijdelijk overgenomen door Dirk Brouwer. Cor van Stek blijft Dirk daarin ondersteunen en voert bijbehorende werkzaamheden nog uit.

We zijn dus nog wel op zoek naar een bestuurslid die het penningmeesterschap op zich wil nemen. Dus als iemand zich geroepen voelt, meldt u zich bij het bestuur!

Verder hebben we in de loop van het jaar afscheid genomen van Cees van Haastrecht van de Merckenrif. Zijn vervanger is mevr. Hannie Tuijn. Ook mevrouw Tiny Bakker vertegenwoordiger van de Beschuittorenwijk heeft ons verlaten evenals de heer Dominique Marchildon van de Koningsvarenstraat.

Ondanks het vertrek van deze bestuursleden zijn alle wijken nog vertegenwoordigd.

Het bestuur bedankt deze ex-bestuursleden voor al hun inspanningen en wenst mevrouw Tuijn een goede en nuttige tijd in het bestuur toe.

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

Voorzitter: Dick Wijnands         
Secretaris:Agnes Hussaarts     
Penningmeester:  Dirk Brouwer
Leden: Cees Jan Fonteijn, Henny de Leeuw, Hannie Tuijn

Onderwerpen Jaarvergadering;

Begin volgend jaar kunt u weer een uitnodiging voor de jaarvergadering verwachten. Vorig jaar hadden we een grote opkomst. We denken dat dit aan het onderwerp lag dat die avond ter sprake kwam namelijk de herstructurering van de Molenbuurt.

Ook dit jaar zien we graag weer de zaal vol. We zijn nog op zoek naar een onderwerp dat u als huurder aanspreekt. Wat houdt u als huurder bezig? Waar wilt u meer informatie over?

Dit willen we graag weten zodat we u weer van dienst kunnen zijn op de jaarvergadering.

Laat ons uw suggestie weten via het telefoon nummer of mail naar j.j.d.wijnands@wxs.nl of door een briefje te sturen naar:

 

Huurders voor Huurders

Antwoordnummer 1582

1530 WB  Wormer              (geen postzegel nodig)

Ledenvergadering 2020
Uitnodiging Ledenvergadering 2019
Brief aan 2e kamer en minister dec 2018
Prestatieafspraken 2018-2019
Uitnodiging Ledenvergadering 2017
Prestatieafspraken 2016-2017
Uitnodiging Ledenvergadering 2016
Nieuwsbrief maart 2016
Raadpleging Prestatie afspraken november 2015
Concept tekst Prestatieafspraken 2016-2020
Wijziging woningwaarderingsysteem oktober 2015
Gevolgen invoering Woningwet 2015
Bestuur / Commissies
Aanmeldingsformulier
Ledenvergadering 2020
Ledenvergadering 2019
Ledenvergadering 2018
Ledenvergadering 2017
Ledenvergadering 2016
De Amandelbloesem
Beschuittorenwijk
Bovenkruier
Knollendammerstraat
Molenbuurt
Plaszoom oost
Plaszoom west
Zaanslinger (Merckenrif)
Oostknollendam
Actueel nieuws van de Woonbond
HvH in de krant
Reactie aan minister
Uitslag enquête
antwoord blad 1
antwoord blad 2
brief n.a.v. Enquête
Enquêtebrief
Afrekening servicekosten/stookkosten
Enquêteformulier
brief aan raad
locale politici tegen huurverhoging
Huurexplosie
Rechts kabinet legt forse rekening bij huurders
hoge woonlasten
brief en vragenlijst enquête
Document CPB
nieuwsbrief november 2007
Uitslag enquête verhuisbereidheid
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...