Huurders voor Huurders
Zoek in site:

U bent hier: Home › Actueel › Raadpleging Prestatie afspraken november 2015

Raadpleging Prestatie afspraken november 2015

Uitnodiging extra Huurders voor Huurders vergadering i.v.m.

achterban raadpleging Prestatie afspraken.

25 november

Kerkgebouw “De Wijngaard” Dorpsstraat 134a Wormer

Aanvang 20.00 uur

Beste Huurders,

Op 20 oktober 2015 heeft Huurders voor Huurders voor het eerst als gelijkwaardige partij aan tafel gezeten met De gemeente en met WormerWonen over de Prestatie afspraken.

Wat zijn prestatie afspraken?

“Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet op een andere manier samen. Zij maken samen op gelijkwaardige basis afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Deze afspraken leggen zij vast in prestatieafspraken.”

Waar gaat het over?

  1.  Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep
  2. Huisvesting urgente doelgroepen
  3. Wonen met zorg en ouderenhuisvesting
  4. Voornemens rond nieuwbouw en kwaliteit en energiezuinigheid
  5. Investeringen vrije sector huur en koopwoningen
  6. Verkoop en liberaliseren van huurwoningen
  7. Gewenste inzet voor leefbaarheid

Kortom het gaat over u.

Omdat Huurders voor Huurders mede kan ondertekenen zou het fijn zijn als u als huurder in meerderheid kan instemmen met de gemaakte afspraken.

Op dit ogenblik worden de afspraken tekstueel nog aangepast n.a.v. de bespreking die we op 20 oktober hebben gehouden. We hopen u die z.s.m. toe te sturen.

Op deze avond zullen wethouder Jeroen Schalkwijk en directeur van WormerWonen John van Nimwegen ook aanwezig zijn om zaken eventueel toe te kunnen lichten.

We hopen dan ook op uw aanwezigheid.

Vriendelijke groeten,

Het bestuur van Huurders voor Huurders

 

Lees hier de concepttekst

Ledenvergadering 2020
Uitnodiging Ledenvergadering 2019
Brief aan 2e kamer en minister dec 2018
Prestatieafspraken 2018-2019
Uitnodiging Ledenvergadering 2017
Prestatieafspraken 2016-2017
Uitnodiging Ledenvergadering 2016
Nieuwsbrief maart 2016
Raadpleging Prestatie afspraken november 2015
Concept tekst Prestatieafspraken 2016-2020
Wijziging woningwaarderingsysteem oktober 2015
Gevolgen invoering Woningwet 2015
Bestuur / Commissies
Aanmeldingsformulier
Ledenvergadering 2020
Ledenvergadering 2019
Ledenvergadering 2018
Ledenvergadering 2017
Ledenvergadering 2016
De Amandelbloesem
Beschuittorenwijk
Bovenkruier
Knollendammerstraat
Molenbuurt
Plaszoom oost
Plaszoom west
Zaanslinger (Merckenrif)
Oostknollendam
Actueel nieuws van de Woonbond
HvH in de krant
Reactie aan minister
Uitslag enquête
antwoord blad 1
antwoord blad 2
brief n.a.v. Enquête
Enquêtebrief
Afrekening servicekosten/stookkosten
Enquêteformulier
brief aan raad
locale politici tegen huurverhoging
Huurexplosie
Rechts kabinet legt forse rekening bij huurders
hoge woonlasten
brief en vragenlijst enquête
Document CPB
nieuwsbrief november 2007
Uitslag enquête verhuisbereidheid
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...