Huurders voor Huurders
Zoek in site:

U bent hier: Home › Archief › Nieuwsbrief november 2009

Nieuwsbrief november 2009

Nieuwsbrief                                         November 2009

 

Bericht aan onze leden;

 

De volgende onderwerpen willen we door middel van deze brief onder de aandacht brengen.

 

·          Nieuwe overlegwet.

·          Ontwerpfestival Molenbuurt.

·          Verslag jaarvergadering op website.

·          Onderwerpen volgende jaarvergadering.

 

 

Nieuwe overlegwet;

 

Vanaf 1 januari is de nieuwe overlegwet van kracht geworden. Als gevolg daarvan wordt, op dit moment, de samenwerkingsovereenkomst die we als huurdersorganisatie hebben met WormerWonen aangepast. Een samenwerkingsovereenkomst is een document waarin afspraken over rechten en plichten zijn vastgelegd. Onze vorige samenwerkings-overeenkomst stamt nog uit 2001. Al voor de zomervakantie is, in samenwerking met de Woonbond, een traject gestart waarin we, in een aantal besprekingen, samen met WormerWonen tot een goede nieuwe samenwerkingsovereenkomst hopen te komen. Tot nu toe verlopen de gesprekken goed.

Nu lijkt dit misschien allemaal ver van u af te staan maar dat is niet zo. In de nieuwe overlegwet krijgen ook bewonerscommissies meer rechten (en plichten). Op 28 oktober zijn de bewonerscommissies, in een speciale bijeenkomst, daarover ingelicht. Het gaat nu te ver om de regels van de overlegwet op te sommen, maar als u daarin geïnteresseerd bent kunt u op de websites van o.a. VROM en de Woonbond alles over deze nieuwe wet vinden.

 

 

Ontwerpfestival Molenbuurt 6 en 7 november;

 

We vragen uw bijzondere aandacht voor het volgende: WormerWonen is met de herstructureringswijk de Molenbuurt een weg in geslagen om de bewoners vanaf het begin te betrekken bij alle plannen. Huurders voor Huurders had daarop aangedrongen na het zien van een video over een herstructureringswijk in Beverwijk op een symposium bij de woonbond. De bewoners van de Molenbuurt hebben aangegeven dat ze zich prima in deze werkwijze kunnen vinden. Binnenkort wordt er een stedenbouwkundig masterplan opgesteld. Ook nu weer worden zoveel mogelijk belanghebbenden, geïnteresseerden en belangstellenden betrokken bij het opstellen van het masterplan. Dit gaat op bijzondere wijze gebeuren. Op 6 en 7 november wordt een, zogenaamd, ontwerpfestival georganiseerd. In, van samenstelling wisselende groepjes, wordt samen met deskundigen nagedacht over het ontwerp van de buurt. Dit gebeurt o.a. door schetsen die ter plekke worden getekend. Ook u kunt meedoen. Al woont u nu nog niet in de wijk, in de toekomst kan dat zeker het geval zijn. Er worden ook senioren woningen gebouwd en waarom zou u daar niet ooit eens terecht kunnen komen? Meedoen kan door gewoon naar binnen te lopen.

 

Het ontwerpfestival voor de Molenbuurt vindt plaats op 6 en 7 november a.s.

Op vrijdag 6 november bent u welkom tussen 15.30 uur en 20.00 uur in het Dorpstheater aan de Witte Duifstraat 32 in Wormer. Op zaterdag 7 november zijn er vanaf 10.00 uur vooral wandelingen door de wijk en enkele workshops in openbare basisschool De Eendragt aan de Zandweg 15 in Wormer.

 

Het schetsontwerp, als resultaat van het Ontwerpfestival wordt op 11 november in het Dorpstheater gepresenteerd. Zaal open om 19.30 uur, presentatie om 20.00 uur (dit i.v.m. Sint Maarten).

 

Na de presentatie is er gelegenheid het ontwerp te bekijken met toelichting van de ontwerpers.

 

Jaarverslag op Website Huurders voor Huurders;

 

Het verslag van de goed bezochte jaarvergadering van Huurders voor Huurders staat inmiddels op onze website. (www.huurdersvoorhuurders.nl). Voor de volgende jaarvergadering krijgt u het ook op papier. We zijn benieuwd naar de mussenkasten. Heeft dit nog tot resultaat geleid? Als u foto’s heeft of een opmerking, wilt u dit dan aan ons doorgeven via het blokje “contact” op onze website, dan nemen wij contact met u op. We kunnen de foto’s laten zien op de website. We hopen op uw medewerking.

 

 

 

Onderwerpen Jaarvergadering;

 

Begin volgend jaar kunt u weer een uitnodiging voor de jaarvergadering verwachten. Vorig jaar hadden we een grote opkomst.

Ook dit jaar zien we graag weer de zaal vol. We zijn nog op zoek naar een onderwerp dat u als huurder aanspreekt. Wat houdt u als huurder bezig? Waar wilt u meer informatie over?

Dit willen we graag weten zodat we u weer van dienst kunnen zijn op de jaarvergadering.

Laat ons uw suggestie weten via het telefoon nummer, reageer via onze website of door een briefje te sturen naar:

 

Huurders voor Huurders

Antwoordnummer 1582

1530 WB  Wormer              (geen postzegel nodig)

 

 

Ledenvergadering 2020
Uitnodiging Ledenvergadering 2019
Brief aan 2e kamer en minister dec 2018
Prestatieafspraken 2018-2019
Uitnodiging Ledenvergadering 2017
Prestatieafspraken 2016-2017
Uitnodiging Ledenvergadering 2016
Nieuwsbrief maart 2016
Raadpleging Prestatie afspraken november 2015
Concept tekst Prestatieafspraken 2016-2020
Wijziging woningwaarderingsysteem oktober 2015
Gevolgen invoering Woningwet 2015
Bestuur / Commissies
Aanmeldingsformulier
Ledenvergadering 2020
Ledenvergadering 2019
Ledenvergadering 2018
Ledenvergadering 2017
Ledenvergadering 2016
Ledenvergadering 2013
De Amandelbloesem
Beschuittorenwijk
Bovenkruier
Knollendammerstraat
Molenbuurt
Plaszoom oost
Plaszoom west
Zaanslinger (Merckenrif)
Oostknollendam
Actueel nieuws van de Woonbond
HvH in de krant
Reactie aan minister
Uitslag enquête
antwoord blad 1
Nieuwsbrief november 2009
antwoord blad 2
brief n.a.v. Enquête
Enquêtebrief
Afrekening servicekosten/stookkosten
Enquêteformulier
brief aan raad
locale politici tegen huurverhoging
Huurexplosie
Rechts kabinet legt forse rekening bij huurders
hoge woonlasten
thermografische foto
brief en vragenlijst enquête
Document CPB
nieuwsbrief november 2007
Uitslag enquête verhuisbereidheid
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...