Huurders voor Huurders
Zoek in site:

U bent hier: Home › Actueel › Nieuwsbrief maart 2016

Nieuwsbrief maart 2016

Nieuwsbrief maart 2016

Beste Huurders,

In deze nieuwsbrief willen we u informeren over zaken die ons als belangenvereniging hebben beziggehouden en nog bezighouden.

Nieuwe penningmeester voor Huurders voor Huurders

  • Huurders voor huurders zoekt nieuwe voorzitter
  • Jaarvergadering dinsdag 12 april
  • Nieuwe wijze van contributie inning

Nieuwe penningmeester voor Huurders voor Huurders.

We zijn heel blij dat we u kunnen melden dat we inmiddels een nieuwe penningmeester hebben gevonden. Haar naam is Pia Corona. Ze zal de werkzaamheden van onze oud penningmeester Thea van Steen overnemen. Thea heeft haar huis van WormerWonen kunnen kopen en is dus huiseigenaar geworden. Daarmee is ze geen huurder meer en is het vanzelfsprekend dat ze stopt met haar werkzaamheden binnen het bestuur. We zijn ontzetten dankbaar voor het werk dat Thea voor HvH heeft gedaan en we vertrouwen erop dat Pia een goede vervangster zal zijn.

 

Huurders voor Huurders zoekt nieuwe voorzitter.

Zoals onze vorige penningmeester haar huis heeft kunnen kopen van WormerWonen, zo is het inmiddels ook gegaan met de voorzitter. Per april 2016 zal de voorzitter zijn werkzaamheden neerleggen. U begrijpt dat we daarom dringend opzoek zijn naar een nieuwe voorzitter. Vandaar deze advertentie:

 

Huurders voor Huurders

 

Zoekt

nieuwe voorzitter

 

Gevraagd wordt:

betrokkenheid en interesse voor huurderszaken;

Wonend in huurwoning van WormerWonen

 

Graag reageren via website www.huurdersvoorhuurders.nl

Of per email

 

Reageer a.u.b.  Het is een leuke en interessante functie. U heeft naast de huurders van WormerWonen ook contact met het bestuur van WormerWonen, met de gemeente, met de Woonbond en ook met andere huurdersorganisaties. Verder bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de sociale woningbouw.

Jaarvergadering 12 april 2016

Op dinsdag 12 april 2016 staat weer onze jaarvergadering gepland.

Onderwerpen:

  • Gevaren van woningbrand en koolmonoxide vergiftiging.
  • Nieuwe doorstromingswet. 

Frank Agterkamp van de woonbond zal hierbij weer aanwezig zijn, ook hopen we dat er iemand van de brandweer aanwezig kan zijn om de gevaren van woningbrand en koolmonoxide uit te leggen. U krijgt nog een officiële uitnodiging met de jaarstukken, maar we kunnen alvast zeggen dat we u graag zien op 12 april in het gebouw van de Wormer Vendeliers Knollendammerstraat 10 Wormer

Contributie 2016-2017

Sinds de invoering van de SEPA regelgeving per 1 februari 2014 is het innen van contributie voor ons als vereniging heel lastig gebleken. Gezien het lage bedrag van € 4,80 per jaar, dat we als contributie voor het lidmaatschap vragen, staat dit niet in verhouding tot de werkzaamheden en de kosten die we moeten maken om de contributie uiteindelijk te innen.

Lidmaatschap heeft voordelen:

Eerst even het volgende: Het belangrijk om te weten dat als u lid bent van Huurders voor Huurders u juridisch bent vertegenwoordigd door de huurdersvereniging. Bovendien bent u collectief lid van de Woonbond.

Nieuwe wijze van contributie innen

Met ingang van dit jaar willen we de inning van de contributie op een andere wijze laten plaatsvinden.

Bij de jaarstukken, die u rond eind maart ontvangt, doen we u het verzoek om zelf de contributie naar ons over te maken. We verwachten dat u dit doet voor 1 juni 2016.

Als u voor 1 april 2016 ingeschreven staat als lid dan blijft alles ongewijzigd alleen dus met dit verschil dat we u vragen zelf uw contributie naar ons over te maken.

Als u op 1 april 2016 nog niet als lid bij Huurders voor Huurders ingeschreven staat kunt u vanaf dan alleen nog “jaarlid” worden. Als u dat wilt bent u jaarlid als we voor 1 juni uw contributie van € 4,80 hebben ontvangen. Het jaarlidmaatschap geldt dan tot 1 juni van het volgende jaar. Rond april van dat volgende jaar vragen we u, met het rondsturen van de jaarstukken, opnieuw om voor het volgende jaar jaarlid te worden.

U kunt zich ook later in het jaar als jaarlid aanmelden, maar dan blijft de contributie € 4,80 ,ongeacht de datum dat u zich inschrijft. Pas na betaling van de contributie is uw lidmaatschap geldig en duurt dan weer tot 1 juni.

We hopen op uw begrip en medewerking.

Als u wilt reageren dan graag via:

www.huurdersvoorhuurders.nl  via het blokje –contact- of per email

Het bestuur van Huurders voor Huurders

Ledenvergadering 2020
Uitnodiging Ledenvergadering 2019
Brief aan 2e kamer en minister dec 2018
Prestatieafspraken 2018-2019
Uitnodiging Ledenvergadering 2017
Prestatieafspraken 2016-2017
Uitnodiging Ledenvergadering 2016
Nieuwsbrief maart 2016
Raadpleging Prestatie afspraken november 2015
Concept tekst Prestatieafspraken 2016-2020
Wijziging woningwaarderingsysteem oktober 2015
Gevolgen invoering Woningwet 2015
Bestuur / Commissies
Aanmeldingsformulier
Ledenvergadering 2020
Ledenvergadering 2019
Ledenvergadering 2018
Ledenvergadering 2017
Ledenvergadering 2016
De Amandelbloesem
Beschuittorenwijk
Bovenkruier
Knollendammerstraat
Molenbuurt
Plaszoom oost
Plaszoom west
Zaanslinger (Merckenrif)
Oostknollendam
Actueel nieuws van de Woonbond
HvH in de krant
Reactie aan minister
Uitslag enquête
antwoord blad 1
antwoord blad 2
brief n.a.v. Enquête
Enquêtebrief
Afrekening servicekosten/stookkosten
Enquêteformulier
brief aan raad
locale politici tegen huurverhoging
Huurexplosie
Rechts kabinet legt forse rekening bij huurders
hoge woonlasten
brief en vragenlijst enquête
Document CPB
nieuwsbrief november 2007
Uitslag enquête verhuisbereidheid
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...